Tag: OverView

Overview ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ 6 07 2017

กรกฎาคม 6, 2017

Overview ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ 6 07 2017 Voice TV จะมาวิเคราะห์ในประเด็น – กม.แรงงานต่างด้าวทำไทยเสียแชมป์ส่งออกข้า[…..]