Tag: In Her View

In Her View : ‘ผมถูกจองจำทางกาย คุณถูกจองจำทางใจ’ ชีวิตรักนักโทษทางการเมือง

กรกฎาคม 20, 2017

‘ผมถูกจองจำทางกาย คุณถูกจองจำทางใจ’ ชีวิตรักนักโทษทางการเมือง รายการ In Her View ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560[…..]

In Her View คำผกา : การศึกษาไทยวิกฤติ: ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาไทยก็สับสน

กรกฎาคม 11, 2017

การศึกษาไทยวิกฤติ: ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาไทยก็สับสน รายการ In Her View ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 Voice TV โลกเปลี่ยนไป[…..]

In Her View คำผกา 5 07 2017

กรกฎาคม 6, 2017

เปลี่ยนผังเมืองให้โรแมนติก เพิ่มสถิติประชากร รายการ In Her View ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 Voice TV