Tag: โลกล้อมไทย

โลกรักไทย นิยม สุนทรพฤกษ์ 11 09 2016

กันยายน 12, 2016

” โลกรักไทย ” พบกับ คุณ นิยม สุนทรพฤกษา พระผู้ร่วมสนทนาคือ ท่านพระครูปริยัติธรรมวิเทศ(พระมหาพัน สุภาจาโร) เจ้า อาว[…..]

โลกล้อมไทย นิยม สุนทรพฤกษ์ 14 08 2016

สิงหาคม 15, 2016

รายการ โลกล้อมไทย กับ มหานิยม สุนทรพฤกษ์ พระผู้ร่วมสนทนาคือ พระครูวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธโสธรวิเทศ เมืองอะบูคากี่[…..]

โลกล้อมไทย นิยม สุนทรพฤกษ์ แขกรับเชิญ ดร.พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย

สิงหาคม 1, 2016

” โลกล้อมไทย ” พบกับ คุณ นิยม สุนทรพฤกษา พระผู้ร่วมสนทนาคือ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุท[…..]

โลกล้อมไทย นิยม สุนทรพฤกษ์ 10 07 2016

กรกฎาคม 11, 2016

รายการ โลกล้อมไทย นิยมสุนทรพฤกษ์ ประจำวันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ทางเว็บ นปช.อียูสวีเดน หัวข้อ”สถานการณ์บอกเหต[…..]

โลกล้อมไทย นิยม สุนทรพฤกษา 5 06 2016

มิถุนายน 6, 2016

รายการโลกล้อมไทย กับ คุณ นิยม สุนทรพฤกษา ประจำวันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน 2559 ทางเว็บปนช.อียูสวีเดน ดำเนินรายการ คุณมิดไน[…..]