Tag: ธิดา ถาวรเศรษฐ

ทิศทางประเทศไทย 20 06 58

มิถุนายน 20, 2015

รายการ ทิศทางประเทศไทยกับ อ.ธิดา ฐาวรเศรษฐ ประจำวันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2558 ทางช่อง  Peace TV

ทิศทางประเทศไทย 13 06 58

มิถุนายน 13, 2015

รายการ ทิศทางประเทศไทย กับ อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประจำวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2558 ทางช่อง Peace Tv

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 22 04 58

เมษายน 22, 2015

รายการ เหลียวหลังแลไปข้างหน้า เพื่อประชาธิปไตย โดย อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประจำวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2558 ทางช่อง Peace Tv

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 6 04 58

เมษายน 6, 2015

รายการ เหลียวหลังแลไปข้างหน้า เพื่อประชาธิปไตย โดย อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประจำวันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 2558 ทางช่อง Peace Tv

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า 11 03 58

มีนาคม 11, 2015

รายการ เหลียวหลังแลไปข้างหน้า เพื่อประชาธิปไตย โดย อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประจำวันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2558 ทางช่อง Peace Tv