Tag: ธิดา ถาวรเศรษฐ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 21 09 59

กันยายน 21, 2016

รายการ “ทิศทางประชาธิปไตยไทย” ดำเนินรายการโดย “จตุพร พรหมพันธุ์ – อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ – อุสมาน ลูกหยี” ประจำวันพุธ ที่ 21 ก[…..]

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 20 09 59

กันยายน 20, 2016

รายการ “ทิศทางประชาธิปไตยไทย” ดำเนินรายการโดย “จตุพร พรหมพันธุ์ – อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ – อุสมาน ลูกหยี” ประจำวันอังคาร ที่ 2[…..]

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 19 09 59

กันยายน 19, 2016

รายการ “ทิศทางประชาธิปไตยไทย” ดำเนินรายการโดย “จตุพร พรหมพันธุ์ – อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ – อุสมา[…..]