In Her View คำผกา 2 10 60 ‘ทำไมต้องปฏิรูปตำรวจ…?’

ตุลาคม 2, 2017 9:20 pm Clips , ,

In Her View คำผกา ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2560 Voice TV

“คำ ผกา” คุยกับ “ตำรวจ”
ทำไมต้องปฏิรูปตำรวจ…?
พูดคุยกับ พ.ต.อ.ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการ กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– ทำไมต้องปฏิรูปตำรวจ
– โมเดลตำรวจจังหวัด
– ปฏิรูปด้วยการลดอำนาจรวมศูนย์