Overview 2 10 60 ‘อธิบดีทรัพยากรน้ำยันกฎหมายมีเก็บค่าน้ำจริง’

Overview ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2560 Voice TV


– สนช.ลั่นไม่มีเก็บค่าน้ำเกษตรกรในกฎหมาย
– อธิบดีทรัพยากรน้ำยันกฎหมายมีเก็บค่าน้ำจริง
– สุภาษิตชัชชาติ ทำยุทธศาสตร์ต้องมีความเข้าใจ