ทิศทางประชาธิปไตยไทย Peace TV 4 07 2017

ทิศทางประชาธิปไตยไทย กับจตุพร พรหมพันธุ์ และ อุสมาน ลูกหยี Peace TV ประจำวันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560