เสียงสะท้อน กับตรีชฎา ศรีธาดา 7 10 59

เสียงสะท้อน กับตรีชฎา ศรีธาดา และตรีณปางค์ มณีชาตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559 ทางช่อง TV24